Georgias historie


Georgias historie har vært preget av invasjoner og erobringer av ulike imperier, som Romerriket, Perserriket, Det osmanske riket og Det russiske keiserdømmet. Til tross for mye uro har nasjonen likevel holdt fast på sin nasjonale identitet.


I år 337 erklærte Kong Mirian III at kristendom skulle være landets statlige religion. Han stimulerte til en stor utvikling av litteratur, kunst og spilte en viktig rolle ved dannelsen av Georgia som en samlet nasjon. At riket senere ble oppløst i forskjellige føydale regioner tidlig i middelalderen, gjorde det lett for araberne å erobre deler av det sørvestlige Georgia på 600-tallet. Landet ble imidlertid samlet på nytt på 1000-tallet og gullalderen som fulgte et knapt hundreår etter førte til at Georgia fikk stor kulturell og politisk innflytelse sør mot Armenia og vest mot Det kaspiske hav.


Riket ble igjen oppløst etter mongolenes invasjon i 1220-årene, og bortsett fra en kortvarig samling på 1300-tallet ble ikke Georgia forenet igjen før på begynnelsen av 1800-tallet. Da innførte Russland og Georgia et felles regime. Landet ble svært påvirket av Russland til en nasjonal vekkelse i siste halvdel av 1800-tallet på det politiske plan gjorde seg gjeldende.


Ikke lenge etter Stalin kom til makten i det russiske imperiet etter Oktoberrevolusjonen i 1917, erklærte Georgia seg som et selvstendig land. Det forble selvstendig inntil 1921 da det ble invadert av Den røde armé. Med dette ble landet innlemmet i Sovjetunionen og var en del av Den transkaukasiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk.


Bevegelsen som ønsket å gjøre Georgia selvstendig begynte å bli populær i 1960-årene. Dissidenter ble forfulgt av den sovjetiske staten som førsøkte å dekke over folkets protester. Landet ble ikke selvstendig før i 1991.


Protestbevegelsene var fremdeles sterke på dette tidspunktet på grunn av misnøyde over fattigdom og korrupsjon. Tilstanden var fremdeles den samme ti år etter, og Verdensbanken har rapportert at mer enn halvdelen av befolkningen levde under fattigdomsgrensen på dette tidspunktet.


I 2004 ble Mikheil Saakasjvili president ved omvalg etter mistanke om valgfusk året før. Et forsøk på å ta kontroll over den sørvestlige provinsen Adsjaria førte landet på randen av borgerkrig, men maktkampen tok slutt da lederen Aslan Abasjidse flyktet fra landet.


En av Saakasjvilis kampsaker var å gjenerobre Sør-Ossetia og Abkhasia. Den 8. august 2008 rykket georgiske styrker inn i Sør-Ossetia, og Russland svarte med å sende militære forsterkninger for å øke antallet av russiske styrker i området. Etter omfattende kamphandlinger trakk Georgia sine styrker ut av området to dager senere for så å be om en fredsavtale. Russiske styrker fortsatte likevel inn i Georgia og byen Gori ble bombet og inntatt. Fredsavtalen ble undertegnet den 16. august.


I dag er Georgia nært alliert med USA, mens Russland anerkjenner landets uavhengighet. I perioden 1992-2003 støttet USA regimet med 1,2 milliarder dollar i finansiell bistand.


Det dyrkes mye druer, sitroner og hasselnøtter i Georgia. Kobbergruver er operative og en liten industriell sektor lager alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker. Vannkraft er vanlig så vel som import av gass fra Aserbajdsjan. All olje som benyttes må importeres. Etter konflikten med Russland i 2008 sank BNP, og landet ble hardt rammet av den økonomiske krisen i 2009. Arbeidsløsheten er på 16 %, og tilstanden etter krisen gjør det lite attraktivt for investorer å satse nasjonalt.